31 تیر 1401

بخشنامه: 200/6006/ص

مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1400 اشخاص حقیقی   شماره: 200/6006/ص تاریخ: 1401/03/30   ادارات کل امور مالیاتی به موجب مصوبه مراجع قانونی، مهلت تسلیم […]
31 تیر 1401

بخشنامه: 230/19278/د

ارسال تصویر نامه شماره 103277 مورخ 1401/03/07 سازمان برنامه و بودجه کشور در خصوص سیاست های توزیع عوارض آلایندگی   شماره: 230/19278/د تاریخ: 1401/03/31   ادارات […]
31 تیر 1401

بخشنامه: 200/19782/د

ارسال آیین نامه اجرایی بند و تبصره 17 قانون بودجه 1401 موضوع تصویب نامه هئیت وزیران به شماره 44165/ت59936هـ مورخ 1401/03/22   شماره: 200/19782/د تاریخ: 1401/04/04 […]
31 تیر 1401

بخشنامه: 214/19864/د

نحوه انطباق و تأیید متن رأی تایپ شده توسط هیأت حل اختلاف مالیاتی   شماره: 214/19864/د تاریخ: 1401/04/04   مدیران/ سرپرست های محترم دادرسی مالیاتی   […]
31 تیر 1401

بخشنامه: 200/6399/ص

ارسال تصویر تصویب نامه شماره 38982/ت 59772هـ مورخ 1401/03/11 هیات محترم وزیران منضم به فهرست شهرستان‌ های غیر برخوردار از اشتغال در سال 1401     […]
31 تیر 1401

بخشنامه: 200/1401/16

اعلام حد نصاب معاملات موضوع تبصره (1) ماده (3) قانون برگزاری مناقصات سال 1401   شماره: 200/1401/16 تاریخ: 1401/04/04   بخشنامه   مخاطبان/ ذینفعان ادارات کل […]
31 تیر 1401

بخشنامه: 59997/53539

در خصوص خوداظهاری موضوع تبصره 169 ماده مذکور – از قبیل افتتاح حساب بانکی و صدور دسته چک شماره: 59997/53539 تاریخ: 1401/04/04   بخشنامه به کلیه […]
31 تیر 1401

بخشنامه: 209/1697/د

حضور کارکنان متهم در محل کار تا صدور و قطعیت رأی   شماره: 209/1697/د تاریخ: 1401/04/06   مدیران کل محترم ستاد مدیران کل محترم امور مالیاتی […]
31 تیر 1401

بخشنامه: 200/1401/18

احکام مالیاتی قانون جهش تولید دانش بنیان به شرح زیر، برای اجراء ارسال می شود: ماده 2– ستاد تسهیل و رفع موانع تولید موضوع ماده (61) قانون رفع موانع تولید […]