31 تیر 1401

بخشنامه: 210/15842/د

دادنامه شماره 140009970905812543 مورخ 1400/9/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص چگونگی تسلیم اظهارنامه ماده 57 ق.م.م   شماره: 210/15842/د تاریخ: 1401/03/21 مدیران کل محترم […]
31 تیر 1401

بخشنامه: 2/51089

اصلاحیه ضوابط اجرایی ماده 172 قانون مالیات های مستقیم شماره: 2/51089 تاریخ: 1401/03/22 پیوست: دارد   جناب آقای دکتر شمسی پور مشاور محترم وزیر و مدیر […]
31 تیر 1401

بخشنامه: 210/15842/د

دادنامه شماره 140009970905812543 مورخ 1400/9/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص چگونگی تسلیم اظهارنامه ماده 57 ق.م.م   شماره: 210/15842/د تاریخ: 1401/03/21 مدیران کل محترم […]
31 تیر 1401

بخشنامه: 243/16897/د

ارسال تصویبنامه شورای عالی اداری-اصلاح مرجع ارزیابی شایستگی شماره 243/16897/د تاریخ 1401/03/24   کلیه مدیران محترم واحد های سازمانی صف و ستاد   در اجرای دستورالعمل […]
31 تیر 1401

بخشنامه: 230/16289/د

پیرو نامه شماره 200/11913/د مورخ 1401/03/02 در خصوص نحوه رسیدگی به اطلاعات واریزی به حساب های متصل به ابزارهای پرداخت الکترونیکی مودیان و استفاده از نسبت […]
31 تیر 1401

بخشنامه: 200/5549/ص

در ارتباط با نحوه بررسی و رسیدگی به اطلاعات پولی و مالی واصله از جمله تراکنش های بانکی   شماره: 200/5549/ص تاریخ: 1401/03/26   ادارات کل […]
31 تیر 1401

بخشنامه: 200/1401/14

ارسال آیین نامه موضوع ماده (26) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان   شماره: 200/1401/14 تاریخ: 1401/03/28 بخشنامه   14 1401 قانون پایانه های فروشگاهی […]
31 تیر 1401

بخشنامه: 200/5689/ص

عدم شمول تسهیلات قرض الحسنه ازدواج از شمول حکم تبصره یک ماده 186 قانون مالیات های مستقیم شماره: 200/5689/ص تاریخ: 1401/03/28   جناب آقای دکتر صالح […]
31 تیر 1401

بخشنامه: 200/1401/14

ارسال آیین نامه موضوع ماده (26) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان   شماره: 200/1401/14 تاریخ: 1401/03/28 بخشنامه   14 1401 قانون پایانه های فروشگاهی […]