31 تیر 1401

بخشنامه: 200/1401/13

   نظر به سوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیر دولتی در سال 1401 با توجه به جزء […]
31 تیر 1401

بخشنامه: 200/9123/د

ارسال تصویر اصلاحیه بند (7) دستورالعمل اجرایی ماده (238) قانون مالیات­های مستقیم   شماره: 200/9123/د تاریخ: 1401/02/21   سرپرست محترم دفتر هماهنگی امور مالیاتی شهر و […]
31 تیر 1401

بخشنامه: 12054

ممنوعیت اخذ کپی مدارک هویتی از خدمت گیرندگان   شماره: 12054 تاریخ: 1401/02/25   بخشنامه به دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری […]
31 تیر 1401

بخشنامه: 200/1401/12

        به پیوست قانون تفسیر ماده (81) قانون مالیات‌های مستقیم که در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ 18/11/1400 مجلس شورای اسلامی تصویب و در روزنامه رسمی […]
31 تیر 1401

بخشنامه: 210/3198/ص

ارسال تصویر دادنامه شماره 140109970905810106 مورخ 1401/01/16 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن ابطال دستورالعمل شماره 200/1400/505 مورخ 1400/02/12   شماره: 210/3198/ص تاریخ: 1401/02/24 مدیران کل […]
31 تیر 1401

بخشنامه: 91/34446

تفاهم‌نامه میان وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی و معاون محترم حقوقی رییس جمهور   شماره: 91/34446 مورخ: 1401/02/26   جناب آقای دکتر سلمانی- معاون محترم […]
31 تیر 1401

بخشنامه: 200/1401/13

   نظر به سوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیر دولتی در سال 1401 با توجه به جزء […]
31 تیر 1401

بخشنامه: 200/1401/13

   نظر به سوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیر دولتی در سال 1401 با توجه به جزء […]
31 تیر 1401

بخشنامه: 91/34446

تفاهم‌نامه میان وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی و معاون محترم حقوقی رییس جمهور   شماره: 91/34446 مورخ: 1401/02/26   جناب آقای دکتر سلمانی- معاون محترم […]