28 دی 1400

۵ روز تا پایان مهلت تعیین تکلیف دستگاه های کارتخوان

️آخرین مهلت برای ایجاد تناظر بین دستگاه های کارتخوان و پرونده مالیاتی پایان دی ماه سال ‏جاری است، در صورت عدم تعیین تکلیف دستگاه ها یا […]