همکاری با ما

شرکت امین محاسبان صبا همواره مشتاق همکاری با افراد متخصص و توانمنداست در صورت تمایل به همکاری، می توانید از طریق فرم زیر اطلاعات و رزومه کاری خود را ارسال نمایید.

درخواست شما توسط همکاران ما در اولین فرصت بررسی خواهد شد

  • مشخصات عمومی:

  • اطلاعات تحصیلی:

  • دوره های آموزشی:

  • لیست دوره های گذرانده شده (به همراه توضیح کوتاه)
  • سابقه کاری:

  • اطلاعات تکمیلی:

  • مشخصات دو نفر از آشنایان که شمارا بشناسند و تایید نمایند: