سرویس اظهار نامه مشاغل

سرویس اظهار نامه مشاغل

  • مدارک مورد نیاز: -نام کاربری و کلمه عبور -اظهارنامه سال قبل -اطلاعات هویتی و مکانی -مجوز های فعالیت -اجاره نامه و فیش آب، برق و تلفن -لیست بیمه -درآمد مشمول مالیات، بخشودگی ها و معافیت ها -خلاصه ای از درآمد ها و هزینه ها -اطلاعات شرکا -اطلاعات حساب بانکی