مشاوره حقوقی و امور ثبتی

تعیین نام جهت شرکت ها
تاسیس شرکت
دریافت شناسه ملی
ثبت لوگو
ثبت علائم تجاری
تنظیم انواع صورت جلسات تخصصی
( تبدیل شرکت، تغییر نام ، تغییر آدرس، تغییر موضوع، انحلال شرکت (تصفیه) نقل و انتفای سهام ، افزایش و کاهش سرمایه …)
اخذ کارت بازرگانی
دعاوی کیفری
دعاوی ملکی
دعاوی خانوادگی