بخشنامه ها

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on telegram
Telegram
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Share on print
Print

بخشنامه: 91/34446

تفاهم‌نامه میان وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی و معاون محترم حقوقی رییس جمهور


 

شماره: 91/34446

مورخ: 1401/02/26

 

جناب آقای دکتر سلمانی- معاون محترم توسعه مدیریت و منابع

جناب آقای دکتر منظور- معاون محترم وزیر و رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

جناب آقای دکتر فکری- معاون محترم و رییس کل سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران

جناب آقای دکتر مقدسی- معاون محترم وزیر و رییس کل گمرک محترم جمهوری اسلامی ایران

جناب آقای دکتر قربان زاده- معاون محترم وزیر و رییس کل سازمان خصوصی سازی

جناب آقای دکتر عشقی- رییس کل محترم سازمان بورس و اوراق بهادار

جناب آقای دکتر اجتهادی- رییس محترم هیات مدیره مدیر عامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی

جناب آقای دکتر بهزاد پور- رییس کل محترم بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران

جناب آقای دکتر بزرگ اصل- مدیر عامل محترم سازمان حسابرسی

جناب آقای دکتر آرام بن یار- مدیر عامل محترم شرکت سرمایه گذاری های خارجی ایران

جناب آقای دکتر علیدادی- مدیر عامل محترم شرکت سهامی چاپخانه دولتی ایران

جناب آقای دکتر فرزین- مدیر عامل محترم بانک ملی ایران

جناب آقای دکتر ابراهیمی- مدیر عامل محترم بانک سپه

جناب آقای شایان- مدیر عامل محترم بانک مسکن

جناب آقای رضایی- سرپرست محترم بانک کشاورزی

جناب آقای دکتر شریفی- مدیر عامل محترم شرکت سهامی بیمه ایران

جناب آقای دکتر حسینی- مدیر عامل محترم بانک توسعه صادرات ایران

جناب آقای دکتر خورسندیان- مدیر عامل محترم بانک صنعت و معدن

 

پیرو جلسه هم‌اندیشی تخصصی مورخ 1400/11/18 شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه‌های تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی با موضوع «مهم‌ترین مسائل و چالش‌های حقوقی وزارت متبوع…» و با عنایت به تفاهم‌نامه شماره 146988 مورخ 1400/11/18 میان جناب آقای دکتر «احسان خاندوزی» وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی و جناب آقای دکتر «محمد دهقان» معاون محترم حقوقی رییس جمهور و مفاد بخشنامه‌های مندرج در آن به شماره‌های 96481 مورخ 1400/08/29 و 59411/110907 مورخ 1400/09/21 و 59370/100054 مورخ 1400/09/03 (تصاویر پیوست) خواهشمند است دستور فرمایید در راستای تقویت و انسجام بیش‌تر سازمان حقوقی دولت و دستگاه های اجرایی زیر مجموعه، تابعه و وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به اجرایی شدن موارد مندرج در تفاهم‌نامه یادشده توسط آن سازمان / شرکت / بانک… و زیر مجموعه‌های مربوط اقدام نمایند.

هادی قوامی

معاون امور حقوقی و مجلس

مواد قانونی وابسته