بخشنامه ها

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on telegram
Telegram
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Share on print
Print

بخشنامه: 67368

اصلاحیه ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 قانون مالیات های مستقیم


شماره: 67368

تاریخ: 1401/04/11

 

اصلاحیه ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 قانون مالیات های مستقیم

در اجرای ماده 172 قانون مالیات های مستقیم، تغییرات ذیل در ضوابط اجرایی موضوع این ماده صورت می پذیرد.

در بند 3 ضوابط اجرایی ماده 172 قانون مالیات های مستقیم ، بعد از عبارت «موسسه روشنایی امید ایرانیان پرداخت می شود» جمله «و همچنین وجوه پرداختی یا تخصیصی یا کمک های غیر نقدی بلاعوض که به موسسات، بنیادها، انجمن های خیریه بنیادهای حامی علم و فناوری در دانشگاه ها، موسسات آموزش عالی، پژوهشگاه ها، پارک های علم و فناوری پس از تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، و به منظور تعمیر، تجهیز، احداث یا تکمیل بناها و تاسیسات و سایر امور پژوهشی و فناوری در دانشگاه ها، مراکز آموزش عالی، پژوهشی و فناوری، فرهنگی و کتابخانه های موسسات فوق پرداخت می شود.» اضافه می گردد.

                                                                                                                      سید احسان خاندوزی

وزیر امور اقتصادی و دارایی

 

محمد علی زلفی گل

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

مواد قانونی وابسته