بخشنامه ها

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on telegram
Telegram
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Share on print
Print

بخشنامه: 235/14634/د

یادآوری صدور مجوز جهت پیاده سازی استعلام تسهیلات و تعهدات بانکی در سامانه ویرایش و استخراج اطلاعات مودیان


 

شماره: 235/14634

تاریخ: 1401/03/15

 

سرپرست محترم دفتر هماهنگی امور مالیاتی شهر و استان تهران

مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ

مدیر کل محترم امور مالیاتی …

 

به پیوست تصویر نامه شماره 271/7253/د مورخ 1401/02/12 دفتر علوم داده­های مالیاتی مبنی بر یادآوری صدور مجوز جهت پیاده سازی استعلام تسهیلات و تعهدات بانکی در سامانه ویرایش و استخراج اطلاعات مودیان ارسال می­شود. شایان ذکر است دسترسی مذکور با نام مجوز «استعلام تسهیلات و تعهدات بانک مرکزی » در سامانه مدیریت کاربران برای ادارات کل امور مالیاتی از تاریخ 1401/02/12 فراهم بوده است که توسط کارشناسان فناوری اطلاعات ادارات کل به همکاران ذی­ربط اختصاص داده می­شود و در قسمت سامانه بهره­برداری از اطلاعات بخش سایر منابع با عنوان  «استعلام تسهیلات و تعهدات بانک مرکزی » قابل مشاهده و بهره­برداری­ می­باشد. خواهشمند است دستور فرمایید، با عنایت به اندک فرصت باقی­مانده برای حسابرسی پرونده­های مالیاتی عملکرد سال 1395 در اجرای مفاد ماده (157) قانون مالیات­های مستقیم و همچنین لزوم بهره­برداری از اطلاعات مذکور برای رسیدگی به اظهارنامه­های مالیاتی عملکرد سال 1399، مراتب به نحو مقتضی به همکاران ذی­ربط اطلاع­رسانی شود.

شاهین مستوفی

مدیرکل دفتر حسابرسی مالیاتی

مواد قانونی وابسته