بخشنامه ها

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on telegram
Telegram
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Share on print
Print

بخشنامه: 214/5756/ص

أخذ امضای هر سه نماینده هیأت های حل اختلاف مالیاتی قبل از ثبت در سیستم


 

شماره: 214/5756

تاریخ: 1401/03/28

 

مدیران / سرپرست های محترم دادرسی مالیاتی

 

با عنایت به اینکه آراء هیأت های حل اختلاف مالیاتی بلافاصله پس از صدور در سامانه ‌های سازمان و در حساب کاربری ابلاغ الکترونیک مودی مربوط بارگذاری می‌شود و با ملحوظ نظر قراردادن اینکه بر مبنای اطلاعات واصله، آراء مزبور پیش از أخذ امضاء از نمایندگان هیأت، در سیستم ثبت و به تبع آن به مودی ابلاغ می گردد (که این امر می‌تواند به بروز مشکلاتی برای مودیان محترم و آن واحدها منجر گردد)، لذا ضروری است دستور فرمایید فرآیند صدور آراء مذکور به نحوی طرح ریزی گردد که ابتدا امضاء هر سه نفر نماینده هیأت أخذ و سپس رأی مورد نظر به صورت قطعی در سیستم ثبت شود. از آنجا که  نسخه اصلی رأی صادره که به امضای هر سه عضو محترم هیأت حل اختلاف مالیاتی رسیده است (نسخه دست نویس) مرجع اصلی برای ثبت نتیجه رأی در سامانه­ هیأت­ های حل اختلاف مالیاتی می­ باشد لذا ضرورتی به تکمیل امضای اعضای هیأت در نسخه تایپ شده آراء صادره وجود نداشته و ذکر عبارت;«نسخه اصلی رأی موجود در پرونده به امضای اعضای هیأت حل اختلاف مالیاتی رسیده است» ، ذیل اسامی اعضای محترم هیأت حل اختلاف مالیاتی، کفایت امر را می ­نماید.

علی رستم پور

رئیس مرکز دادرسی مالیاتی

 

مواد قانونی وابسته