بخشنامه ها

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on telegram
Telegram
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Share on print
Print

بخشنامه: 210/4376/ص

ابلاغ فهرست صاحبان کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا در سال 1400 (موضوع جزء 2 بند ع تبصره 6 قانون بودجه سال 1401)


 

210/4376

1401/03/09

 

مدیران کل محترم امور مالیاتی

در اجرای مفاد جزء (2) بند (ع) تبصره (6) قانون بودجه سال 1401 کل کشور، در خصوص حمایت از صاحبان کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا در سال 1400، به پیوست تصویر نامه شماره 30041 مورخ 1401/02/28 معاون محترم اقتصادی رئیس جمهور حاوی فهرست رسته‌های مشاغل و کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا توسط ستاد ملی مبارزه با کرونا، برای اجرا ابلاغ می شود.

 

سعید توتونچی ملکی

معاون حقوقی و فنی مالیاتی

مواد قانونی وابسته