بخشنامه ها

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on telegram
Telegram
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Share on print
Print

بخشنامه: 210/4240/ص

ابطال بخشنامه شماره 200/98/90 مورخ 1398/10/25 سازمان امور مالیاتی کشور


 

شماره: 210/4240

تاریخ: 1401/03/08

مدیران کل محترم امور مالیاتی

 

تصویر دادنامه شماره 140109970905810160 مورخ 1401/01/23 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن ابطال بخشنامه شماره 200/98/90 مورخ 1398/10/25 سازمان امور مالیاتی کشور، برای رعایت مفاد رأی مذکور، به پیوست ارسال می‌شود.

سعید توتونچی

معاون حقوقی و فنی مالیاتی

مواد قانونی وابسته