بخشنامه ها

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on telegram
Telegram
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Share on print
Print

بخشنامه: 210/3198/ص

ارسال تصویر دادنامه شماره 140109970905810106 مورخ 1401/01/16 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن ابطال دستورالعمل شماره 200/1400/505 مورخ 1400/02/12


 

شماره: 210/3198

تاریخ: 1401/02/24

مدیران کل محترم امور مالیاتی

با سلام و احترام;

      تصویر دادنامه شماره 140109970905810106 مورخ 1401/01/16 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن ابطال دستورالعمل شماره 200/1400/505 مورخ 1400/02/12، جهت رعایت مفاد آن رأی، به پیوست ارسال می‌شود.

 

سعید توتونچی ملکی

سرپرست معاونت حقوقی و فنی مالیاتی

مواد قانونی وابسته