بخشنامه ها

Facebook
Twitter
Telegram
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

بخشنامه: 200/9123/د

ارسال تصویر اصلاحیه بند (7) دستورالعمل اجرایی ماده (238) قانون مالیات­های مستقیم


 

شماره: 200/9123

تاریخ: 1401/02/21

 

سرپرست محترم دفتر هماهنگی امور مالیاتی شهر و استان تهران

مدیرکل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ

مدیر کل محترم امور مالیاتی…

به پیوست اصلاحیه بند (7) دستورالعمل اجرایی ماده (238) قانون مالیات­های مستقیم موضوع ماده (48) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 مبنی بر اصلاح عبارت «تا تاریخ 1401/02/17» به عبارت «تا تاریخ 1401/09/30» که طی نامه شماره 2636/200/ص مورخ 1401/02/12 به تأیید وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسیده است، برای اجرا ابلاغ می­گردد.

 

داود منظور

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

 

 

 

 

مواد قانونی وابسته