بخشنامه ها

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on telegram
Telegram
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Share on print
Print

بخشنامه: 200/6006/ص

مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1400 اشخاص حقیقی


 

شماره: 200/6006

تاریخ: 1401/03/30

 

ادارات کل امور مالیاتی

به موجب مصوبه مراجع قانونی، مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1400 اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) تا تاریخ 1401/04/15 تمدید می شود. لذا صاحبان محترم مشاغلی که تاکنون نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی یا تکمیل فرم تبصره ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم اقدام ننموده‌اند، برای بهره مندی از معافیتهای، نرخ صفر و مشوق های مالیاتی می توانند تا تاریخ مذکور با مراجعه به درگاه الکترونیکی خدمات مالیاتی به نشانی MY.TAX.GOV.IR نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی یا تکمیل فرم تبصره ماده 100 حسب مورد اقدام نمایند.

داود منظور

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

مواد قانونی وابسته