بخشنامه ها

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on telegram
Telegram
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Share on print
Print

بخشنامه: 200/5803/ص

شعب فعال بانک ملی جهت تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال (1400)


شماره: 200/5803

تاریخ: 1401/03/28

 

جناب آقای دکتر فرزین

مدیرعامل محترم بانک ملی ایران

 

همانگونه که مستحضرید; آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال (1400) مودیان محترم مالیاتی، برای صاحبان مشاغل، پایان خرداد ماه سال جاری و برای اشخاص حقوقی و صاحبان املاک اجاری (با عنایت به مصادف شدن با تعطیلات رسمی)، روز 1401/05/01 می‌باشد; نظر به ضرورت خدماترسانی مناسب به مودیان مالیاتی، خواهشمند است دستور فرمایید شعب آن بانک به شرح پیوست، در استان تهران و تعدادی از شعب در سایر استان‌ها (که با هماهنگی سرپرستی‌های بانک ملی و ادارات کل امور مالیاتی استان‌ها تعیین می‌گردند)، طبق زمانبندی جدول ذیل نسبت به ارائه خدمات و اخذ مالیات، اقدام نمایند.

موجب امتنان است چنانچه تغییری در مشخصات و نشانی شعب پیوست رخ داده است، مراتب را به معاونت درآمدهای مالیاتی این سازمان اعلام نمایند.

 

ماه

روز

تاریخ

ساعت حضور

خرداد ماه

یکشنبه

1401/03/29

از اول وقت اداری لغایت 17

دوشنبه

1401/03/30

سه‌شنبه

1401/03/31

از اول وقت اداری لغایت 19

تیرماه

چهارشنبه

1401/04/29

از اول وقت اداری لغایت 17

پنجشنبه

1401/04/30

از اول وقت اداری لغایت 16

جمعه

1401/04/31

از اول وقت اداری لغایت 13

شنبه

1401/05/01

از اول وقت اداری لغایت 19

 

داود منظور

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

مواد قانونی وابسته