بخشنامه ها

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on telegram
Telegram
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Share on print
Print

بخشنامه: 200/1401/14

ارسال آیین نامه موضوع ماده (26) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان


 

شماره: 200/1401/14

تاریخ: 1401/03/28

بخشنامه

 

14

1401

قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان

س

 

مخاطبان/ ذینفعان

امور مالیاتی شهر و استان تهران

ادارات کل امور مالیاتی

موضوع

ابلاغ آیین نامه موضوع ماده (26) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان

به پیوست تصویر آیین نامه موضوع ماده (26) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 1398/07/21 که به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی طی شماره 51091 مورخ  1401/03/22 رسیده است، جهت اجرای مفاد آن ابلاغ می گردد.

 

داود منظور

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

تاریخ اجرا:

مطابق آیین نامه

مدت اجرا:

نامحدود

مرجع ناظر:

دادستانی انتظامی مالیاتی

نحوه ابلاغ:

فیزیکی/سیستمی

* لطفا هرگونه ابهام و توضیح را از طریق شماره تلفن 021-86045906 با مرکز تنظیم مقررات مطرح و پیگیری نمایید.

مواد قانونی وابسته