بخشنامه ها

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on telegram
Telegram
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Share on print
Print

بخشنامه: 2/59999

ارسال اصلاحیه تبصره ماده 5 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 219 ق.م.م. (مصوب 1398/09/13)


شماره: 2/59999

تاریخ: 1401/04/01

 

جناب آقای دکتر منظور

معاون محترم وزیر و رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

با سلام و احترام

بازگشت به نامه شماره 200/5650/ص مورخ 1401/03/28 در ارتباط با اصلاحیه تبصره ماده 5 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 219 ق.م.م. (مصوب 1398/09/13) به پیوست اصلاحیه مذکور که به توشیح مقام وزارت رسیده است، برای استحضار ایفاد می گردد.

سید محمدحسین قریشی

مدیرکل دفتر وزارتی

مواد قانونی وابسته