بخشنامه ها و دستورالعمل ها

خلاصه دستورالعمل 200/1401/527 مورخ 1401/03/03 تبصره ماده 100 ق.م.م

مالیات توافقی 1400 صاحبان مشاغل

 

کدام گروه از مشاغل می توانند مالیات سال 1400 را توافق نمایند؟

هر سه گروه شغلی (اول، دوم و سوم) که مجموع فروش کالا  و خدمات آنها در سال 1400 کمتر از 14/400/000/000 ریال است، می تواند فرم تبصره ماده 100 ق.م.م را تکمیل نمایند (جزء 1 بند الف دستورالعمل).

 

مزایای انجام توافق چیست؟

 1. معافیت از نگهداری اسناد و مدارک سال 1400
 2. معافیت از تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد
 3. قطعی شدن مالیات تعیین شده سال 1400

میزان افزایش مالیات نسبت به سال قبل در توافق چقدر است؟

مالیات مقطوع سال 1400متفاوت با سنوات قبل است و لزوماً با افزایش درصدی مشخص به مالیات سال قبل تعیین نمی گردد. بلکه مالیات مقطوع براساس اطلاعات موجود و دریافتی از پایگاه های اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی یا فروش ابزاری حسب مورد و براساس قوانین و مقررات تعیین می شود.

 

تکمیل فرم مربوطه را جهت توافق از چه سایتی انجام دهیم ؟

http://btr.tax.gov.ir

 

چه مشاغلی نمی توانند مالیات سال 1400 را توافق کنند؟

 1. مودیانی که فروش آنها بیش از 14/400/000/000 ریال باشد.
 2. مودیانی که مالیات قطعی تعیین شده 1400، مورد پذیرش آنها نیست.
 3. مودیانی که متقاضی کسر هزینه های درمانی پرداختی از درآمد مشمول مالیات خود می باشند (ماده 137 ق.م.م)
 4. مودیانی که متقاضی کسر خسارت های وارده از درآمد مشمول مالیات خود هستند(نظیر خسارت های ناشی از حوادث، سوانح از قبیل زلزله، سیل، آتش سوزی، بروزآفات و خشکسالی و وطفان و اتفاقات غیرمترقبه) (ماده 165).
 5. مودیانی که متقاضی کسر کمک های خود از درآمد مشمول مالیات می باشند.( مانند کمک به بازسازی و احداث مدارس، دانشگاه ها، مراکز بهداشتی درمانی یا اردوگاه های تربیتی و آسایشگاه ها، مراکز بهزیستی ، کمیته امداد امام خمینی (ره)، هلال احمر و کتابخانه ها) (ماده 172).


جرایم تکمیل فرم مربوطه بدون داشتن شرایط توافق چیست؟

 1. محرومیت از کلیه معافیت ها و نرخ صفر از جمله معافیت سالانه مشاغل (موضوع ماده 101 ق.م.م)
 2. تعلیق جریمه عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی 30% غیرقابل بخشش (موضوع ماده 192 ق.م.م)
 3. مطالبه مالیات براساس رسیدگی (وفق مقررات ماده 97 ق.م.م)


آیا مالیات مقطوع توافق شده قابل تقسیط است؟

مالیات مقطوع توافق شده، حداکثر تا چهارماه به صورت مساوی قابل تقسیط می باشد. عدم پرداخت مالیات در سررسیدهای آن موجب تعلق جریمه دیر کرد، (2.5% در ماه موضوع ماده 190 ق.م.م) خواهد شد.

 

آیا بعد از تسلیم اظهارنامه نیز می توان فرم توافق را تکمیل نمود؟

بله، ملاک آخرین اقدام مودی ست. بنابراین اگر بعد از تسلیم اظهارنامه و تا پایان خرداد ماه فرم تبصره ماده 100 تکمیل شود، فرم مورد پذیرش است و اظهارنامه کان لم یکن تلقی می گردد، برعکس این نیز صادق است. یعنی اگر بعد از تکمیل فرم، اظهارنامه تسلیم شود، توافق باطل بوده و اظهارنامه ملاک عمل قرار خواهد گرفت(بند2).

 

آیا صاحبان مشاغلی که مالیات سال قبل آنها قطعی نشده می توانند فرم توافق را تکمیل نمایند؟

بله، این کار با مبنا قراردادن مالیات تشخیصی میسر است لیکن اگر مالیات سال قبل در مراحل دادرسی مالیاتی کاهش یابد، این امر تاثیری بر میزان مالیات توافق شده نخواهد داشت (بند 8).

 

درصورت تکمیل و ارسال فرم توافق و متعاقب آن احراز درآمد کتمان شده، به چه صورت عمل می شود؟

 1. اگر درآمد کل کمتر از 14/400/000/000 ریال باشد، نسبت به محاسبه و حسب مورد مطالبه مالیات متعلقه پس از کسر مالیات مقطوع بدون محاسبه جریمه کتمان درآمد (ماده 192) اقدام خواهد شد.
 2. اگر درآمد بیشتر از 14/400/000/000 ریال باشد، مودی از توافق خارج بوده و مالیات با کلیه جرائم، بدون تعلق هیچگونه معافیتی وفق مقررات ماده 97 ق.م.م مطالبه خواهد شد.


میزان مالیات مقطوع پزشکان به چه صورت محاسبه می گردد؟

معادل مالیات تعیین شده طبق این دستورالعمل یا مالیات مکسوره هرکدام بیشتر باشد (بند 9).