قانون مالياتهاي مستقيم

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on telegram
Telegram
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Share on print
Print

فصل اول-مالیات سالانه املاک

ماده 3

ماده 3- در تاریخ 27/ 11/ 1380حذف شد.

ماده 4

ماده 4- در تاریخ 27/ 11/ 1380حذف شد.

ماده 5

ماده 5- در تاریخ 27/ 11/ 1380حذف شد.

ماده 6

ماده 6- در تاریخ 27/ 11/ 1380حذف شد.

ماده 7

ماده 7- در تاریخ 27/ 11/ 1380حذف شد.

ماده 8

ماده 8- در تاریخ 27/ 11/ 1380حذف شد.

ماده 9

ماده 9- در تاریخ 27/ 11/ 1380حذف شد.