آخرین بخشنامه ها

 شمارهتاریخعنوان
نمایش200/1401/201401/04/28اجرای همزمان مقررات موضوع بند (ث) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 با قانون مالیات های مستقیم در خصوص معافیت های مالیاتی و نرخ صفر
نمایش200/1401/201401/04/28اجرای همزمان مقررات موضوع بند (ث) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 با قانون مالیات های مستقیم در خصوص معافیت های مالیاتی و نرخ صفر
نمایش230/24595/د1401/04/22اقدامات لازم در خصوص ترتیبات اجرایی صدور برخط گواهی موضوع ماده 186 قانون مالیات های مستقیم
نمایش200/22961/د1401/04/15تمدید مهلت تسلیم اظهار نامه مالیات بر عملکرد سال 1400
نمایش200/7468/ص1401/04/15ارسال اظهار نامه مالیات بر ارزش افزوده دوره اول بهار سال 1401 حداکثر تا تاریخ 1401/04/26
نمایش200/22868/د1401/04/14تفویض اختیار تقسیط و بخشودگی جرایم مواد 167 و 191
نمایش200/1401/191401/04/14در خصوص عدم الزام به تسلیم اظهارنامه مالیاتی توسط اشخاص حقیقی بابت سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
نمایش673681401/04/11اصلاحیه ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 قانون مالیات های مستقیم
نمایش200/1401/181401/04/07احکام مالیاتی قانون جهش تولید دانش بنیان
نمایش209/1697/د1401/04/06حضور کارکنان متهم در محل کار تا صدور و قطعیت رأی
نمایش200/6399/ص1401/04/04ارسال تصویر تصویب نامه شماره 38982/ت 59772هـ مورخ 1401/03/11 هیات محترم وزیران منضم به فهرست شهرستان‌ های غیر برخوردار از اشتغال در سال 1401
نمایش200/1401/161401/04/04اعلام حد نصاب معاملات موضوع تبصره (1) ماده (3) قانون برگزاری مناقصات سال 1401
نمایش59997/535391401/04/04در خصوص خوداظهاری موضوع تبصره 169 ماده مذکور – از قبیل افتتاح حساب بانکی و صدور دسته چک
نمایش214/19864/د1401/04/04نحوه انطباق و تأیید متن رأی تایپ شده توسط هیأت حل اختلاف مالیاتی
نمایش200/19782/د1401/04/04ارسال آیین نامه اجرایی بند و تبصره 17 قانون بودجه 1401 موضوع تصویب نامه هئیت وزیران به شماره 44165/ت59936هـ مورخ 1401/03/22
نمایش2/599991401/04/01ارسال اصلاحیه تبصره ماده 5 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 219 ق.م.م. (مصوب 1398/09/13)
نمایش200/1401/151401/04/01احکام مالیاتی قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1400/11/10
نمایش230/19278/د1401/03/31ارسال تصویر نامه شماره 103277 مورخ 1401/03/07 سازمان برنامه و بودجه کشور در خصوص سیاست های توزیع عوارض آلایندگی
نمایش200/6006/ص1401/03/30مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1400 اشخاص حقیقی
نمایش210/5825/ص1401/03/29ارسال رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال جز8 بند (ج) دستورالعمل شماره 200/98/511 مورخ1400/3/17
نمایش200/18053/د1401/03/29اخذ ضمانت‌نامه بانکی یا اسناد خزانه تا سررسید تعیین شده جهت جبران کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی و واردکنندگان کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات پزشکی، مواد اولیه و ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید
نمایش210/5825/ص1401/03/29ارسال رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال جز8 بند (ج) دستورالعمل شماره 200/98/511 مورخ1400/3/17
نمایش214/5756/ص1401/03/28أخذ امضای هر سه نماینده هیأت های حل اختلاف مالیاتی قبل از ثبت در سیستم
نمایش200/5809/ص1401/03/28تاریخ تنفیذ رأی دیوان عدالت اداری درخصوص واحدهای صنعتی و معدنی حائز شرایط برخورداری از معافیت
نمایش200/5803/ص1401/03/28شعب فعال بانک ملی جهت تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال (1400)
نمایش200/5689/ص1401/03/28عدم شمول تسهیلات قرض الحسنه ازدواج از شمول حکم تبصره یک ماده 186 قانون مالیات های مستقیم
نمایش200/1401/141401/03/28ارسال آیین نامه موضوع ماده (26) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان
نمایش200/1401/141401/03/28ارسال آیین نامه موضوع ماده (26) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان
نمایش200/5549/ص1401/03/26در ارتباط با نحوه بررسی و رسیدگی به اطلاعات پولی و مالی واصله از جمله تراکنش های بانکی
نمایش200/5549/ص1401/03/26در ارتباط با نحوه بررسی و رسیدگی به اطلاعات پولی و مالی واصله از جمله تراکنش های بانکی
نمایش243/16897/د1401/03/24ارسال تصویبنامه شورای عالی اداری-اصلاح مرجع ارزیابی شایستگی
نمایش230/16289/د1401/03/23پیرو نامه شماره 200/11913/د مورخ 1401/03/02 در خصوص نحوه رسیدگی به اطلاعات واریزی به حساب های متصل به ابزارهای پرداخت الکترونیکی مودیان و استفاده از نسبت سود فعالیت برای عملکرد سال 1399
نمایش2/510891401/03/22اصلاحیه ضوابط اجرایی ماده 172 قانون مالیات های مستقیم
نمایش210/15842/د1401/03/21دادنامه شماره 140009970905812543 مورخ 1400/9/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص چگونگی تسلیم اظهارنامه ماده 57 ق.م.م
نمایش230/15595/د1401/03/18لزوم ارائه گزارشات منتج به شناسایی درآمد مشمول مالیات در اوراق تشخیص مالیات صادره ناشی از تولید اظهارنامه برآوردی در اجرای قسمت اخیر ماده (97) قانون مالیات های مستقیم
نمایش235/14634/د1401/03/15یادآوری صدور مجوز جهت پیاده سازی استعلام تسهیلات و تعهدات بانکی در سامانه ویرایش و استخراج اطلاعات مودیان
نمایش210/4376/ص1401/03/09ابلاغ فهرست صاحبان کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا در سال 1400 (موضوع جزء 2 بند ع تبصره 6 قانون بودجه سال 1401)
نمایش210/4240/ص1401/03/08ابطال بخشنامه شماره 200/98/90 مورخ 1398/10/25 سازمان امور مالیاتی کشور
نمایش210/4240/ص1401/03/08ابطال بخشنامه شماره 200/98/90 مورخ 1398/10/25 سازمان امور مالیاتی کشور
نمایش210/4070/ص1401/03/03ارسال رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال جز 6 از بند (ب) دستورالعمل شماره 516/98/200 مورخ 11/6/1398
نمایش210/3913/ص1401/03/02ارسال تصویر دادنامه شماره 140009970905813222 مورخ1400/12/07 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن ابطال از تاریخ تصویب عبارت “و تعهدات” در بخشنامه شماره 200/98/102 مورخ 1398/12/21 سازمان امور مالیاتی کشور
نمایش210/3539/ص1401/02/28ارسال تصویر دادنامه شماره 140109970905810073 مورخ 1401/01/16 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن ابطال تبصره 4 ماده 2 آیین نامه اجرایی ماده 26 قانون مالیات های مستقیم
نمایش200/1401/131401/02/28معافیت سالانه حقوق و همچنین نرخ مالیات بر درآمد حقوق سال 1401 وفق مقررات جزء (5) بند (الف) و بند (ب) تبصره 12 قانون بودجه سال 1401 کل کشور
نمایش200/1401/131401/02/28معافیت سالانه حقوق و همچنین نرخ مالیات بر درآمد حقوق سال 1401 وفق مقررات جزء (5) بند (الف) و بند (ب) تبصره 12 قانون بودجه سال 1401 کل کشور
نمایش91/344461401/02/26تفاهم‌نامه میان وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی و معاون محترم حقوقی رییس جمهور
نمایش91/344461401/02/26تفاهم‌نامه میان وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی و معاون محترم حقوقی رییس جمهور
نمایش120541401/02/25ممنوعیت اخذ کپی مدارک هویتی از خدمت گیرندگان
نمایش210/3198/ص1401/02/24ارسال تصویر دادنامه شماره 140109970905810106 مورخ 1401/01/16 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن ابطال دستورالعمل شماره 200/1400/505 مورخ 1400/02/12
نمایش200/9123/د1401/02/21ارسال تصویر اصلاحیه بند (7) دستورالعمل اجرایی ماده (238) قانون مالیات­های مستقیم
نمایش200/1401/121401/02/20ارسال قانون تفسیر ماده (81) قانون مالیات‌های مستقیم